Stupeň na rieke Hučava

Dosiahnutý cieľ
z adresy 10 661 € (100%)
Uzavreté

Už názov rieky "Hučava" nám napovedá niečo o charaktere riečky tečúcej z kaldery vyhasnutej sopky Poľany ktorá predstavuje najvyšší pozostatok stredoslovenských neovulkanitov (s vrcholom v nadmorskej výške 1458 m). Chránená krajinná oblasť Poľana bola vyhlásená už v roku 1981 a v roku 1990 sa zaradila so sústavy biosférických rezervácii UNESCO a neskôr aj do sústavy chránených vtáčich územii a územii európskeho významu (NATURA 2000).

Rieka pramení v nadmorskej výške 1330 m priamo pod hlavným vrcholom (Veľká Poľana) a približne po 38 kilometroch sa vlieva do rieky Zolná. Okrem bežnej rybej populácie sa v rieke vyskytuje napríklad rak riečny, ale aj vydra riečna, zazrieť môžme aj rýbarika riečneho či bociana čierneho. V minulosti boli v blízkosti obce Očová postavené dva stupne na toku – konkrétne tento stupeň predstavuje absolútne nepriechodnú bariéru. Stupeň predstavuje prekážku nielen pre voľne žijúce vodné organizmy ale aj prirodzený tok sedimentov a rozpustných látok.

Kontaktné údaje:

WWF Slovensko

hcarska@wwfsk.org

https://slovakia.panda.org/

 

WWF Holandsko

info@wwf.nl

 

 

Detailný opis odstránenia: Nadzemná časť stupňa bude vybúraná, ponechá sa len betónový základ, ktorý bude slúžiť ako dolný prah úpravy. Pod stupňom sa zachová hlbočina (dôležitá najmä pre ryby). Súčasne s búraním stupňa bude v rovnakom profile odkopávané dno, čím sa zabráni spadnutiu zeminy z profilu nad stupňom do vývaru. S výnimkou úseku nad stupňom, ktorý tvorí prechod od vybúranej konštrukcie k vyhĺbenej ryhe, sa nebude zasahovať do brehov toku. Brehových porast obidva brehy spevňuje svojim koreňovým systémom, preto sa nebude odstraňovať. Korytotvorná činnosť toku zabezpečí vymodelovanie úseku pod stupňom do prirodzeného, stabilizovaného tvaru.