Stupeň na rieke Hučava

from € 10.000 (2%)
Still to go

Už názov rieky "Hučava" nám napovedá niečo o charaktere riečky tečúcej z kaldery vyhasnutej sopky Poľany ktorá predstavuje najvyšší pozostatok stredoslovenských neovulkanitov (s vrcholom v nadmorskej výške 1458 m). Chránená krajinná oblasť Poľana bola vyhlásená už v roku 1981 a v roku 1990 sa zaradila so sústavy biosférických rezervácii UNESCO a neskôr aj do sústavy chránených vtáčich územii a územii európskeho významu (NATURA 2000).

Rieka pramení v nadmorskej výške 1330 m priamo pod hlavným vrcholom (Veľká Poľana) a približne po 38 kilometroch sa vlieva do rieky Zolná. Okrem bežnej rybej populácie sa v rieke vyskytuje napríklad rak riečny, ale aj vydra riečna, zazrieť môžme aj rýbarika riečneho či bociana čierneho. V minulosti boli v blízkosti obce Očová postavené dva stupne na toku – konkrétne tento stupeň predstavuje absolútne nepriechodnú bariéru. Stupeň predstavuje prekážku nielen pre voľne žijúce vodné organizmy ale aj prirodzený tok sedimentov a rozpustných látok.