Smithies stuwdam in Swanside Brook

Streefbedrag behaald
van totaal € 2.000 (100%)

De Smithies stuwdam in Swanside Brook, Lancashire is een relatief kleine stuwdam, maar de verwijdering zou het begin van iets veel groters kunnen zijn.

De verwijdering van het middenstuk van de stuwdam herstelt de natuurlijke processen van de rivier. Een momenteel afgesloten stuk met stroomversnellingen, een belangrijk stuk paaigrond voor de Atlantische zalm en de zeeforel, wordt zo hersteld. De verwijdering stelt ook 12 kilometer rivier open voor vismigratie die voorheen werd geblokkeerd door de stuwdam. De vispopulatie neemt hierdoor toe.

De stuwdam is oorspronkelijk gebouwd om een visplas te creëren. Maar de verwijdering van het middenstuk van de stuwdam heeft juist voordelen voor de lokale omgeving en riviergebruikers. We gebruiken dit project ook om contact te leggen met de vissers om hun het belang van het verwijderen van dammen te laten zien voor vispopulaties. 

Lokale vrijwilligers helpen ons met het project; zij zijn de link tussen ons werk en de gemeenschap.

 

Wereld Natuur Fonds Zeist

info@wwf.nl

Jonny Walker, Ribble Rivers Trust 

Jonny Walker heeft de afgelopen vijf jaar in de natuurbescherming sector gewerkt nadat hij eerder bij de National Trust en lokale Wildlife Trusts werkte. Hij begon in 2017 bij Ribble Rivers Trust om het watermilieu te verbeteren voor mens en dier. Jonny heeft een brede kennis van het milieu en een grote passie om mensen aan te moedigen hun lokale wildlife te helpen. Hij leidt momenteel wekelijkse vrijwilligersdagen om mensen te stimuleren zich in te zetten voor hun stroomgebied.

Bart Geenen, zoetwaterexpert bij WWF

Sinds Bart afstudeerde in Wageningen op het vakgebied waterbeheer heeft hij zich bezig gehouden met beter beheer van rivieren. In 1998 vertrok Bart naar Vietnam voor onderzoek van de Mekong rivier. De laatste 10 jaar werkte Bart voor WWF vooral in Afrika en Latijns America aan de bescherming van prachtige natuurlijke rivieren zoals de Zambezi en de Amazone. In die landen zijn rivieren de levensaders voor mens en dier. In Europa zijn we dat een beetje vergeten, maar we kunnen hier rivieren herstellen en daarmee natuur weer de ruimte geven. Daarom probeert Bart met andere rivier-experts in Europa het verwijderen van dammen in Europa op de kaart te zetten sinds 2015.