Sunny Bank-dam verwijderen, Torver Beck, Noord-Engeland

van totaal € 3.000 (18%)

11 juni 2019, message from Mike West:

Unfortunately we are having to suffer a significant delay in the delivery of the removal of Sunny Bank weir. There are numerous reasons at this stage, such as the requirement to carry out a full Heritage Impact Assessment as part of the planning permission process. This is due to the Lake District recently being listed as a World Heritage Site. Additionally there are ongoing issues with adjacent landowners.

 We hope to have these issues resolved by 2020 and will be looking to carry out the weir removal once these issues have been solved.

Best of luck with all the other dam removal projects in Europe. And I will be in touch regarding any progress at Sunny Bank or new dam removal projects that are identified.

Kind Regards,

Mike

Note: we will use the crowdfunded money for Sunny Bank for Smithies https://crowdfunding.wnf.nl/project/smithies-stuwdam-in-swanside-brook

 

>>>We gaan aan de slag met de ‘Sunny bank-dam’ in Noord-Engeland. In totaal is er 3.000 euro nodig om deze dam te verwijderen.

 

Help je mee het tij te keren? Dan kunnen Europese rivieren weer vrijuit stromen en krijgt de prachtige natuur de ruimte die ze nodig heeft. Al voor 20 euro kun je meehelpen! 

Waar liggen die dammen? Check de kaart!

WWF Nederland

info@wwf.nl

0306937333

De Sunny bank-dam ligt in het beekje Torver, dat via het grote Coniston-meer naar zee stroomt. De dam is het betonnen restant van een oude molen. Hij is 200 tot 500 mm hoog en gebouwd op de onderliggende rotsen. Ondanks de zeer slechte staat waarin de Sunny bank-dam verkeert houdt hij nog steeds de stroomopwaartse migratie van zalm, paling en kleinere trekvissen tegen.

 

Als we deze dam weghalen, dan geven we over 3 kilometer lengte de ruimte aan rivierleven als ijsvogel en otter. Voor zalm en zeeforel kunnen de paaigronden worden hersteld. Het verwijderen van deze dam versterkt het grotere ecologische herstelproject dat wordt uitgevoerd in het stroomgebied van de Torver.

 

De plaatselijke sportvissers willen de dam heel graag weghalen, zodat de zalm en zeeforel weer terug kunnen keren in dit gebied. Bovendien biedt de nieuwe natuur kansen voor toerisme.

Hoe besteden we het geld?

Bart Geenen, zoetwaterexpert bij WWF 

Sinds Bart afstudeerde in Wageningen op het vakgebied waterbeheer heeft hij zich bezig gehouden met beter beheer van rivieren. In 1998 vertrok Bart naar Vietnam voor onderzoek van de Mekong rivier. De laatste 10 jaar werkte Bart voor WWF vooral in Afrika en Latijns America aan de bescherming van prachtige natuurlijke rivieren zoals de Zambezi en de Amazone. In die landen zijn rivieren de levensaders voor mens en dier. In Europa zijn we dat een beetje vergeten, maar we kunnen hier rivieren herstellen en daarmee natuur weer de ruimte geven. Daarom probeert Bart met andere rivier-experts in Europa het verwijderen van dammen in Europa op de kaart te zetten sinds 2015.

Mike West, projectmanager bij South Cumbria Rivers Trust

 Mike West werkt sinds 2015 als project officer voor de Conservation Coniston and Crake project voor de  South Cumbria Rivers Trust, de organisatie die de rivieren in het gebied beheert. Hij heeft een achtergrond in voedingsstoffen en hydrologische conductiviteit in stroomgebieden van rivieren, en in bioremediatiesystemen (op een natuurlijke manier vervuild grondgebied schoonmaken). Voordat hij bij South Cumbria Rivers Trust kwam heeft hij aan projecten gewerkt die in gevoelige beschermde RAMSAR-wetlands het effect van vervuilende stoffen onderzochten. Deze kennis en kunde kan hij goed inzetten voor het parel- en mosselproject.

 

Waarom moeten dammen verwijderd worden?
Door heel Europa liggen duizenden dammen zonder functie. Deze dammen, groot en klein, versperren de weg voor vissen en vogels, die van vrij stromende rivieren afhankelijk zijn. Door deze dammen weg te halen, laten we rivieren weer stromen en komt riviernatuur tot leven.

Rivieren zijn snelwegen voor vissen naar hun broedplaatsen in het verre achterland en cruciaal voor het migreren, broeden en voeden van vele soorten, zoals de steur, de zalm, de otter, de kraanvogel en de zwarte ooievaar. Prachtige dieren! Maar ook dieren die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van gezonde rivieren. Zij krijgen nu niet de ruimte die ze nodig hebben. Sinds 1970 is de biodiversiteit wereldwijd in rivieren met 81% afgenomen!

Het weghalen van dammen heeft enorme positieve gevolgen voor de gezondheid van rivieren en riviernatuur. Trekvissen zullen snel terugkeren en daarmee veel visetende vogels. Ook voor de mens is het van belang, dat rivieren weer vrij kunnen stromen. Hernieuwde riviernatuur biedt volop kansen voor recreatie: zwemmen, wandelen en spelen. Dit is goed voor de lokale toeristische industrie en geeft een belangrijke economische impuls aan het omringende gebied.  

Wat is het voordeel van het weghalen van dammen?
Als de dam weg is kan de rivier weer vrij stromen, komt het natuurgebied tot leven en krijgen trekvissen de ruimte die ze nodig hebben. Ze kunnen voor het eerst de rivier weer op en af zwemmen op zoek naar eten en plekken om zich voort te planten. En dit heeft belangrijke positieve gevolgen voor visetende vogels, zoals de lepelaar en de zwarte ooievaar. Het ecosysteem van de rivier komt weer tot leven!

Ook voor de mens is het van belang dat de rivier weer vrij kan stromen. Het hernieuwde natuurgebied biedt volop kansen voor recreatie: zwemmen, wandelen en spelen. Dit is goed voor de lokale toeristische industrie en geeft een belangrijke economische impuls aan het gebied. Ook de landbouw en drinkwatervoorziening langs de rivier zullen profiteren van het schonere water.

Waarom dammen in het Verenigd Koninkrijk en Oekraine en niet een andere dam, bijvoorbeeld in Nederland?
Deze dammen hebben veel impact op de natuur. Hier starten we met de Dam Removal beweging. Vandaaruit willen we een grote Europese beweging opzetten om veel meer dammen in Europa te verwijderen. Dat kunnen ook dammen in Nederland zijn.

Zitten er voordelen aan dammen verwijderen voor ‘de mens’?
Ook voor de mens is het van belang, dat rivieren weer vrij kunnen stromen. Hernieuwde riviernatuur biedt volop kansen voor recreatie: zwemmen, wandelen en spelen. Dit is goed voor de lokale toeristische industrie en geeft een belangrijke economische impuls aan het omringende gebied.

Ondertussen weten we dat gezonde rivieren veel meer voordelen bieden, namelijk het natuurlijk schoonmaken van water, het beschermen van mensen tegen overstroming en droogte, het voorzien in drinkwater en water voor landbouw.

Zitten er gevaren aan het weghalen van de dam? 
WWF heeft ervoor gezorgd dat alle benodigde vergunningen geregeld zijn. Er wordt met ervaren partijen samengewerkt om de dam af te breken. 

Wat is de rol van het Wereld Natuur Fonds? Waarom gebeurt dit initiatief vanuit Nederland en niet vanuit de landen zelf?
Het Wereld Natuur Fonds is de Dam Removal beweging gestart samen met World Fish Migration Foundation, the European Rivers Network, the Rivers Trust and Rewilding Europe. Wij hechten grote waarde aan de Europese natuur en alles wat zij te bieden heeft; bijzondere flora en fauna, prachtige gebieden en een gezonde, fijne leefomgeving voor mensen. We zijn ervan overtuigd dat door rivieren hun natuurlijke ruimte te geven er een grote biodiversiteit wordt ontsloten en beschermd waardoor er ook voor mensen een betere leefomgeving wordt gerealiseerd. Zo zorgen vrij stromende rivieren voor de vrije beweging van water, dieren en mensen.

Om een grote Europese beweging te starten, moeten we eerst laten zien dat het kan. Oude dammen zonder functie kunnen zonder problemen worden weggehaald, waardoor de natuur in volle vaart terugkeert. Door dit (financiële) duwtje in de rug van de eerste dammen zetten we overheden, organisaties en mensen aan tot actie en inspiratie voor het verwijderen van dammen door heel Europa.

Wat is de Dam Removal beweging?
Dam Removal Europe is een initiatief gestart door het Wereld Natuur Fonds, World Fish Migration Foundation, the European Rivers Network, the Rivers Trust and Rewilding Europe. Dam Removal Europe deelt kennis op het gebied van dam removal en plaatst dit onderwerp op de agenda. Dam Removal Europe is daarmee een stimulerende netwerkorganisatie en een kennisplatform. Dam removal Europe gaat op Europees, landelijk, regionaal en lokaal niveau samenwerkingen aan en zet aan tot actie door overheden, organisaties en mensen te inspireren om dammen in rivieren te verwijderen. Meer informatie: https://www.damremoval.eu/

Hoe kan ik meedoen met de Dam Removal beweging?
Door financieel bij te dragen aan het verwijderen van deze eerste dammen maken we een mooie eerste stap naar een Europese beweging. Maar Dam Removal Europe is ook een platform waar mensen terecht kunnen die zich afvragen: “Ik wil deze dam graag weg hebben, kunnen jullie helpen?” Meer informatie: https://www.damremoval.eu/