Crosthwaite-dam verwijderen, Lake District, Noord-Engeland

Streefbedrag behaald
van totaal € 10.000 (100%)

We succeeded - the dam is removed! Check the update

https://damremoval.eu/crowdfunded-crosthwaite-culvert-removal/

en

https://crowdfunding.wnf.nl/nieuws/2634-crosthwaite-dam-verwijderd-zalm-kan-weer-zwemmen

>>>>

Help ons met het afbreken van de dammen!

Wist je dat:

  • Het aantal vissen in 40 jaar tijd met 81% gedaald is,
  • 60% van de rivieren in Europa ongezond is,
  • Er voor elke kilometer rivier in Europa een dam is en dat dit geresulteert heeft in ruim 30.000 overbodige dammen.

Al met al is dit een erg trieste situatie. 
Door deze overtollige dammen wordt de stroming van rivieren in heel Europa verstoord. Hierdoor kunnen veel organismes, zoals de rivierzalm moeilijk overleven. Daarnaast heeft dit veel effect op onder andere de landbouw. Door deze verstoringen is er veel land dat onvoldoende watertoevoer heeft om gezonde gewassen op te verbouwen. 
Dankzij het weghalen van dammen krijgen flora en fauna de kans zich te herstellen. De rivierzalm kan dan weer in heel Europa gezien worden. Tegelijkertijd wordt de lokale economie ook gestimuleerd door het ontstaan van recreatiemogelijkheden. Ook komt er meer grond beschikbaar voor duurzame  landbouw, zoals de druiventeelt. Zo gaan natuurbeheer en economische vooruitgang hand in hand.

Door geld in te zamelen voor het verwijderen van de dammen dragen wij ons steentje bij.

Geen water bij de wijn voor de natuur!

Walraven Sax doneert. Jij toch ook?

 

Doneer direct!

 

We gaan aan de slag met de ‘Crosthwaite-dam’ in Noord-Engeland. In totaal is er 10.000 euro nodig om deze dam te verwijderen. Zo maken we een goede leefomgeving voor vissen, ongewervelden en planten. Wat er meer wordt opgehaald, besteden we aan de volgende damverwijdering! Dan gaan we aan de slag met tien dammen in de Oekraïne.

Help je mee het tij te keren? Dan kunnen Europese rivieren weer vrijuit stromen en krijgt de prachtige natuur de ruimte die ze nodig heeft. Al voor 20 euro kun je meehelpen! 

Waar liggen die dammen? Check de kaart!

 

 

WWF Nederland

info@wwf.nl

0306937333

De Crosthwaite-dam ligt in een zijbeekje van de rivier de Gilpin, die door het Lake District in Noord-Engeland stroomt. Deze barrière zorgt er al meer dan 100 jaar voor dat vissen als forel en paling hier niet meer kunnen zwemmen. Samen met jou willen we deze dam weghalen zodat de rivier weer vrij kan stromen.

 

Eigenlijk is de Crosthwaite-dam een ondergrondse, smalle buis. De in- en uitstroomopening is een obstakel voor vissen, en binnenin de buis is geen natuurlijke rivierbedding te vinden. Als we deze buis verwijderen, dan kunnen we het stroompje weer vrij laten lopen, en tegelijkertijd zo’n 250 m2 natuurgebied realiseren. Dat biedt ruimte voor dieren als forellen, ijsvogels en otters. Dit project loopt bovendien door de achtertuin van een school, wat allerlei mogelijkheden voor educatie biedt. Zo kan de lokale bevolking ook profiteren van deze nieuwe natuur.

Hoe besteden we het geld?

Bart Geenen, Zoetwaterexpert bij WNF 

Sinds Bart afstudeerde in Wageningen op het vakgebied waterbeheer heeft hij zich bezig gehouden met beter beheer van rivieren. In 1998 vertrok Bart naar Vietnam voor onderzoek van de Mekong rivier. De laatste 10 jaar werkte Bart voor WWF vooral in Afrika en Latijns America aan de bescherming van prachtige natuurlijke rivieren zoals de Zambezi en de Amazone. In die landen zijn rivieren de levensaders voor mens en dier. In Europa zijn we dat een beetje vergeten, maar we kunnen hier rivieren herstellen en daarmee natuur weer de ruimte geven. Daarom probeert Bart met andere rivier-experts in Europa het verwijderen van dammen in Europa op de kaart te zetten sinds 2015.

Matthew (Matt) Carroll, projectmanager bij South Cumbria Rivers Trust

Matt werkt sinds maart 2018 voor de South Cumbria Rivers Trust, de instantie die de rivieren in het gebied beheert. Met zijn brede ervaring als zoetwaterexpert weet hij veel van het onderwaterleven, van zowel allerlei vissen, planten en insecten als van de waterkwaliteit. Matt heeft een passie voor rivieren, vooral voor het verbeteren ervan. Samen met de lokale bevolking. Zijn statement: oude, overbodige dammen verwijderen is een simpele en effectieve manier om ruimte voor de natuur te maken bij rivieren.

Matt geniet ervan om in een rivier te duiken en kijkt ernaar uit om veel tijd in het veld bij de Crosthwaite-dam door te brengen.

Waarom moeten dammen verwijderd worden?
Door heel Europa liggen duizenden dammen zonder functie. Deze dammen, groot en klein, versperren de weg voor vissen en vogels, die van vrij stromende rivieren afhankelijk zijn. Door deze dammen weg te halen, laten we rivieren weer stromen en komt riviernatuur tot leven.

Rivieren zijn snelwegen voor vissen naar hun broedplaatsen in het verre achterland en cruciaal voor het migreren, broeden en voeden van vele soorten, zoals de steur, de zalm, de otter, de kraanvogel en de zwarte ooievaar. Prachtige dieren! Maar ook dieren die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van gezonde rivieren. Zij krijgen nu niet de ruimte die ze nodig hebben. Sinds 1970 is de biodiversiteit wereldwijd in rivieren met 81% afgenomen!

Het weghalen van dammen heeft enorme positieve gevolgen voor de gezondheid van rivieren en riviernatuur. Trekvissen zullen snel terugkeren en daarmee veel visetende vogels. Ook voor de mens is het van belang, dat rivieren weer vrij kunnen stromen. Hernieuwde riviernatuur biedt volop kansen voor recreatie: zwemmen, wandelen en spelen. Dit is goed voor de lokale toeristische industrie en geeft een belangrijke economische impuls aan het omringende gebied.  

Wat is het voordeel van het weghalen van dammen?
Als de dam weg is kan de rivier weer vrij stromen, komt het natuurgebied tot leven en krijgen trekvissen de ruimte die ze nodig hebben. Ze kunnen voor het eerst de rivier weer op en af zwemmen op zoek naar eten en plekken om zich voort te planten. En dit heeft belangrijke positieve gevolgen voor visetende vogels, zoals de lepelaar en de zwarte ooievaar. Het ecosysteem van de rivier komt weer tot leven!

Ook voor de mens is het van belang dat de rivier weer vrij kan stromen. Het hernieuwde natuurgebied biedt volop kansen voor recreatie: zwemmen, wandelen en spelen. Dit is goed voor de lokale toeristische industrie en geeft een belangrijke economische impuls aan het gebied. Ook de landbouw en drinkwatervoorziening langs de rivier zullen profiteren van het schonere water.

Waarom dammen in het Verenigd Koninkrijk en Oekraine en niet een andere dam, bijvoorbeeld in Nederland?
Deze dammen hebben veel impact op de natuur. Hier starten we met de Dam Removal beweging. Vandaaruit willen we een grote Europese beweging opzetten om veel meer dammen in Europa te verwijderen. Dat kunnen ook dammen in Nederland zijn.

Zitten er voordelen aan dammen verwijderen voor ‘de mens’?
Ook voor de mens is het van belang, dat rivieren weer vrij kunnen stromen. Hernieuwde riviernatuur biedt volop kansen voor recreatie: zwemmen, wandelen en spelen. Dit is goed voor de lokale toeristische industrie en geeft een belangrijke economische impuls aan het omringende gebied.

Ondertussen weten we dat gezonde rivieren veel meer voordelen bieden, namelijk het natuurlijk schoonmaken van water, het beschermen van mensen tegen overstroming en droogte, het voorzien in drinkwater en water voor landbouw.

Zitten er gevaren aan het weghalen van de dam? 
WWF heeft ervoor gezorgd dat alle benodigde vergunningen geregeld zijn. Er wordt met ervaren partijen samengewerkt om de dam af te breken. 

Wat is de rol van het Wereld Natuur Fonds? Waarom gebeurt dit initiatief vanuit Nederland en niet vanuit de landen zelf?
Het Wereld Natuur Fonds is de Dam Removal beweging gestart samen met World Fish Migration Foundation, the European Rivers Network, the Rivers Trust and Rewilding Europe. Wij hechten grote waarde aan de Europese natuur en alles wat zij te bieden heeft; bijzondere flora en fauna, prachtige gebieden en een gezonde, fijne leefomgeving voor mensen. We zijn ervan overtuigd dat door rivieren hun natuurlijke ruimte te geven er een grote biodiversiteit wordt ontsloten en beschermd waardoor er ook voor mensen een betere leefomgeving wordt gerealiseerd. Zo zorgen vrij stromende rivieren voor de vrije beweging van water, dieren en mensen.

Om een grote Europese beweging te starten, moeten we eerst laten zien dat het kan. Oude dammen zonder functie kunnen zonder problemen worden weggehaald, waardoor de natuur in volle vaart terugkeert. Door dit (financiële) duwtje in de rug van de eerste dammen zetten we overheden, organisaties en mensen aan tot actie en inspiratie voor het verwijderen van dammen door heel Europa.

Wat is de Dam Removal beweging?
Dam Removal Europe is een initiatief gestart door het Wereld Natuur Fonds, World Fish Migration Foundation, the European Rivers Network, the Rivers Trust and Rewilding Europe. Dam Removal Europe deelt kennis op het gebied van dam removal en plaatst dit onderwerp op de agenda. Dam Removal Europe is daarmee een stimulerende netwerkorganisatie en een kennisplatform. Dam removal Europe gaat op Europees, landelijk, regionaal en lokaal niveau samenwerkingen aan en zet aan tot actie door overheden, organisaties en mensen te inspireren om dammen in rivieren te verwijderen. Meer informatie: https://www.damremoval.eu/

Hoe kan ik meedoen met de Dam Removal beweging?
Door financieel bij te dragen aan het verwijderen van deze eerste dammen maken we een mooie eerste stap naar een Europese beweging. Maar Dam Removal Europe is ook een platform waar mensen terecht kunnen die zich afvragen: “Ik wil deze dam graag weg hebben, kunnen jullie helpen?” Meer informatie: https://www.damremoval.eu/