Bražuolė-dam in Lithuania

Target reached

Prisidėkite prie pirmojo užtvankos demontavimo Lietuvoje! Bražuolės užtvanka įgavo savo vardą nuo Bražuolės upės. Šis upės ruožas, kuriame stovi užtvanka, dėl savo unikalios buveinės priklauso Natura 2000 saugomų teritorijų tinklui. Bražuolė yra kairysis Neries intakas, šių upių santaka yra Neries regioninio parko teritorijoje. Bražuolė ir Neris yra lašišinės upės. Jomis migruoja tokios įspūdingos žuvų rūšys kaip Baltijos lašiša (Salmo salar) ir šlakis (Salmo trutta).

Bražuolės užtvanka yra daugelį metų apleista, nenaudojama ir bešeimininkė. Šios užtvankos demontavimas pagerintų upės ekologinę būklę ir atvertų nerštavietes įvairioms migruojančioms žuvų rūšims. Upė galėtų tapti patrauklesnė ir rekreacinei veiklai, pavyzdžiui, žvejybai.

Dam removal Europe

„Dam removal Europe“ yra Europinė užtvankų demontavimo iniciatyva, kuria siekiama atkurti Europos upes ir pagerinti jų ekologinę būklę. Užtvankų demontavimas yra reikšminga priemonė siekiant atkurti natūralią upių tėkmę, o tai labai svarbu norint atstatyti nykstančių žuvų populiacijas. Upės natūralios būklės atkūrimas taip gali padėti kovoje su potvyniais, išsaugoti geriamo vandens išteklius bei sudaryti sąlygas rekreacijai. Iniciatyva daugiausiai dėmesio skiria Europos upių „išlaisvinimui“ nuo pasenusių ir nebenaudojamų užtvankų.

Užtvankų demontavimo judėjimas buvo įkurtas Pasaulinio gamtos fondo padalinio Nyderlanduose („WWF NL“) kartu su kitomis organizacijomis – „World Fish Migration Foundation“, „Rewilding Europe“, „the European Rivers Network“ ir „the Rivers Trust“.

Bendradarbiaudami su Lietuvos Gamtos Fondu, norime inicijuoti pirmąjį užtvankos demontavimą Lietuvoje. Projektas yra pilnai finansuojamas mūsų lėšų telkimo (angl. crowdfunding) kampanijos. Padėkite mums išlaisvinti upes! Kiekvienas Jūsų paaukotas euras padės mums padėti įgyvendinti šį tikslą!

 

Wereld Natuur Fonds

info@wwf.nl

0306937333

Karolina Gurjazkaitė, projekto vadovė, Lietuvos gamtos fondas

Karolina: „Aš esu aplinkosaugos ekspertė, kurios didžiausiai ambicija yra atkurti natūralias ir gyvybingas upes Lietuvoje. Mane labai žavi laukinės gamtos atkūrimo idėja. Noriu suburti Lietuvos mokslininkus, institucijas ir nevyriausybines organizacijas tam, kad šalyje būtų demontuojamos nereikalingos užtvankos. Šiuo metu užsiimu aplinkosaugos advokacija, siekdama išsaugoti ir atkurti gyvybingą gamtą Lietuvoje“.

Bart Geenen, gėlavandenių ekositemų ekspertas, Pasaulinis gamtos fondas (WWF)

Bartas baigė Vegeningeno universitetą, jo specialybė – vandens išteklių valdymas. Nuo universiteto baigimo, jis yra idėjęs daug darbo, kad visame pasaulyje vandens ištekliai būtų geriau valdomi. 1998 m. Bartas nukeliavo į Vietnamą, kad atliktų tyrimus Mekongo upėje. Paskutinius 10 metų Bartas dirbo WWF, Afrikoje ir Lotynų Amerikoje, tam, kad būtų išsaugotos Zambezi ir Amazonės upės. Šios upės yra gyvybiškai svarbios vietos žmonėms ir gyvąjai gamtai. Deja, Europoje mes tai esame pamiršę. Tačiau atkūrę upes, galime grąžinti kartu su jomis išnykusią gamtą. Dėl šios priežasties, Bartas kartu su kitais Europos ekspetais, nuo 2015 m. dirba su užtvankų demontavimu Europoje.

Why do dams need to be removed?

Throughout Europe there are thousands of useless dams. These dams, large and small, block the way for fish and birds, which depend on free flowing rivers. By removing these dams, we will let rivers flow again and the river’s environment will come to life.

 

Rivers are highways for fish on the way to their spawning grounds in the far hinterland and they are crucial for brooding, feeding and the migration of many species such as the sturgeon, the salmon, the otter, the common crane and the black stork. Beautiful animals! But they are also animals that depend on healthy rivers for their existence. At the moment they don’t get the space they need. Since 1970, the global biodiversity of rivers has decreased by 81%.

 

Removing dams has tremendous positive results for the health of rivers and the river’s environment. Migratory fish will soon return, joined by fish-eating birds. Having rivers flow freely again is important for humans as well. The river’s renewed environment offers plenty of opportunities for recreation: swimming, hiking and playing. This benefits the local tourism industry and gives an important boost to the economy of the surrounding area.

 

What are the benefits of removing dams?

When the dam is gone the river can flow freely again, the nature reserve will come back to life and migratory fish will get the space they need. For the first time they can swim up and down the river again, looking for food and spawning grounds. And this has important, positive results for fish-eating birds, such as the spoonbill and the black stork. The river’s ecosystem will come back to life!

 

Having rivers flow freely again is important for humans as well. The renewed nature reserve offers plenty of opportunities for recreation: swimming, hiking and playing. This benefits the local tourism industry and gives an important boost to the economy of the surrounding area. Agriculture and drinking water supply along the river will also profit from the cleaner water.

 

Why dams in the United Kingdom and Ukraine and not another dam, in the Netherlands for example?

These dams have a big impact on the environment. This is where we’ll start the Dam Removal movement. From there on out we want to organize a large European movement to remove many more dams in Europe. These can be dams in the Netherlands as well.

 

Do ‘humans’ benefit from the removal of dams?

Having rivers flow freely again is important for humans as well. The river’s renewed environment offers plenty of opportunities for recreation: swimming, hiking and playing. This benefits the local tourism industry and gives an important boost to the economy of the surrounding area.

 

We now know that healthy rivers offer a lot more benefits such as providing a natural way of cleaning water, protecting people from floods and drought, providing drinking water and water for agriculture.

 

Are there risks to removing the dam?

WWF has made sure that all the necessary permits have been granted. We work together with experienced parties to remove the dam.

 

What is the role of the World Wide Fund for Nature? Why does this initiative come from the Netherlands and not the actual countries?

The World Wide Fund for Nature has started the Dam Removal movement together with the World Fish Migration Foundation, the European Rivers Network, the Rivers Trust and Rewilding Europe. We attach great value to European nature and everything she has to offer: incredible flora and fauna, beautiful reserves and a great and healthy environment for humans. We are convinced that by giving rivers their natural space a large biodiversity will open up and will be protected, realizing a better environment for humans as well. That is how free flowing rivers cause a free movement of water, animals and humans.

 

To start a large European movement we first need to show that it’s possible. Old, useless dams can be removed without a problem, causing nature to return at full speed. With this (financial) boost of the first dams we will spur governments, organizations and people into action and we will inspire the removal of dams throughout Europe.