Belize komt beloftes rif te beschermen niet na

30 juni 2017 15:00

De regering van Belize doet onvoldoende om het Barrièrerif te beschermen, ondanks beloftes die zij in 2015 deed. Dit blijkt uit een evaluatie door WNF. Het Barrièrerif van Belize is het een-na-grootste barrièrerif ter wereld (na het Australische Groot Barrièrerif). Het rif, dat een thuis biedt aan bijna 1400 soorten dieren en planten, staat op de Lijst van Werelderfgoed in Gevaar van UNESCO. Het bijzondere natuurgebied wordt met name bedreigd door olieboringen en schadelijke bouwactiviteiten.

Vereiste bescherming vastgesteld door UNESCO

Aan de vooravond van de 41e zitting van het Werelderfgoedcomité in Krakau, evalueerde WNF de stappen die Belize heeft genomen om het rif te beschermen. We keken daarbij naar de punten waarvan UNESCO heeft vastgesteld dat ze essentieel zijn voor het behoud van het rif op de lange termijn.

Verbod op olieboringen

In 2015 zegde Belize toe de vereiste beschermingsmaatregelen uiterlijk in december 2016 te zullen doorvoeren. Het zou wettelijk verboden worden in het gebied naar olie te boren of openbare grond te verkopen. Helaas moet WNF constateren dat deze wetgeving er nog steeds niet is. We verwachten dat het Werelderfgoedcomité druk op Belize zal uitoefenen om deze stappen alsnog te zetten.

Harde knallen schaden walvissen en dolfijnen

Er werden in oktober 2016 zelfs nog seismische tests voor olieboringen uitgevoerd op slechts een kilometer afstand van de Werelderfgoedlocatie. Deze tests gaan gepaard met luide explosies, die bij dolfijnen en walvissen ernstige gehoorschade en zelfs doofheid kunnen veroorzaken. Ook verstoren de knallen de communicatie en migratiepatronen van de zeezoogdieren. De tests werden uitgevoerd in een periode waarin walvissen en walvishaaien door het gebied trekken.

Rif is belangrijk voor levensonderhoud bevolking

Het Barrièrerif van Belize is niet alleen belangrijk voor de natuur, maar ook voor de economie van het land. Meer dan de helft van de bevolking van Belize (circa 190.000 mensen) is voor haar inkomen gedeeltelijk of geheel van het rif afhankelijk. Naar schatting 15 procent van het Bruto Nationaal Product is afkomstig uit toerisme, visserij en wetenschappelijk onderzoek rond het rif. Behoud van het rif is dus van groot belang om het levensonderhoud van de bevolking veilig te stellen.

Helft natuurlijk Werelderfgoed wordt bedreigd

Bijna de helft van alle natuurlijke Werelderfgoedlocaties staat onder druk door schadelijke industrie. Dit bedreigt het voortbestaan van deze bijzondere plekken, maar ook van de mensen die ervan afhankelijk zijn voor hun bestaan. Met de campagne Together Saving Our Shared Heritage werkt WNF eraan de locaties beschermen.

Teken de petitie voor bescherming van het Barrièrerif van Belize

Koraalrif Belize en wildreservaat Selous blijven op Lijst van Werelderfgoed in Gevaar

Werelderfgoed, dat bescherm ik