We bouwen een Rangerstation!

Target reached
from €20.000 (116%)
Closed

 

4-4-2017 Geweldig nieuws! Het rangerstation in Nki National Park staat er. Vanuit het rangerstation krijgen de bosolifanten 24 uur per dag bewaking.

Wat staat er nu?

 • Een uitkijktoren
 • Rangerverblijf
 • Camera’s waarmee we de bosolifanten kunnen monitoren en de aanwezigheid van stropers kunnen signaleren 

De zonnepanelen zijn nog onderweg, net als de GPS-communicatieapparatuur.

We willen verder bouwen.
De rangers zijn erg enthousiast en zouden nu graag eenzelfde rangerstation bouwen in Boumba Bek (Zuidoost-Kameroen), waar ook bosolifanten zijn die onze hulp nodig hebben. Het begin is er al want we hebben al ruim € 3000,- boven ons eerste doel opgehaald. Je kunt nog steeds meebouwen en de actie delen met vrienden en familie, want als we 200% halen, kunnen we dit tweede rangerstation realiseren! 

Speciaal voor jullie
Hieronder kun je zien hoe de uitkijktoren op de bai en het gebouw van het rangercamp eruit ziet:

 ________________________________________

19-01-17 Wij zijn Gilles en Jaap en wij willen samen met jou een modern rangerstation bouwen op een strategische plek in Nki National Park in Kameroen: Ekouah bai. Dit park is een van de laatste gebieden waar de bosolifant nog voorkomt. De bai is een open plek in het bos waar bosolifanten graag komen om essentiële zouten uit de bodem te halen. Op deze open plek zijn ze een makkelijk doelwit voor stropers. Daarom willen wij hier een rangerstation bouwen om de bosolifanten permanent te kunnen bewaken.

We willen het nieuwe rangerstation voorzien van:

 • een uitkijktoren, zodat de rangers het gebied goed in de gaten kunnen houden;
 • camera’s waarmee de rangers de bosolifanten kunnen monitoren en de aanwezigheid van stropers kunnen signaleren;
 • nieuwe GPS-communicatieapparatuur zodat de rangers snel kunnen communiceren met het hoofdkwartier en hulptroepen kunnen inschakelen;
 • zonnepanelen zodat de rangers altijd stroom hebben voor hun apparatuur.

Bouw mee, dat kan al vanaf 20 euro! En natuurlijk houden we je dan op de hoogte van de bouw van het rangerstation

Klik hier voor meer info over dit project.

Wereld Natuur Fonds Zeist

info@wwf.nl

 

Niets zo indrukwekkend als een kudde bosolifanten die uit het bos tevoorschijn komt, op weg naar een waterplek. De kuddeleidster in kalme tred voorop, de jonkies dartelend tussen hun moeders erachteraan. En dat geldt zeker voor National Park Nki in Kameroen waar veel ‘bais’ zijn: open waterplekken in het bos waar de bosolifanten essentiële zouten uit de bodem halen.

Wreed verstoord

Maar de rust wordt de laatste jaren wreed verstoord. Sinds de prijs van ivoor sterk is gestegen, is er een ware stroperijcrisis uitgebroken. Criminele bendes met geavanceerde apparatuur weten feilloos de kuddes op te sporen en af te slachten voor hun slagtanden. Vooral bij de populaire waterplek Ekouah bai blijken de kuddes erg kwetsbaar.

Op dit moment zijn wij niet goed opgewassen tegen deze professionele bendes. Het ontbreekt ons aan een veilige plek waar we de kuddes permanent in de gaten kunnen houden, aan moderne apparatuur en aan een betrouwbare stroomvoorziening.

Bouw mee aan een modern rangerstation!

Omdat dit park één van de weinige plekken is waar nog bosolifanten voorkomen, willen wij ze permanent kunnen bewaken. En we hebben jouw hulp daarbij hard nodig! Als wij met z'n allen een bedrag van minimaal €20.000 verzamelen, kunnen we de rangers voorzien van een modern rangerstation op een strategische plek: Ekouah bai. Dat rangerstation krijgt onder andere:

 • een uitkijktoren, zodat de rangers het gebied goed in de gaten kunnen houden;
 • camera’s waarmee de rangers de bosolifanten kunnen monitoren en de aanwezigheid van stropers kunnen signaleren;
 • nieuwe GPS-communicatieapparatuur zodat de rangers snel kunnen communiceren met het hoofdkwartier en hulptroepen kunnen inschakelen;
 • zonnepanelen zodat de rangers altijd stroom hebben voor hun apparatuur.

Bouw mee, dat kan al vanaf 20 euro! En natuurlijk houden we je dan op de hoogte van de bouw van het rangerstation en ons werk hier in Nki National Park.

Wat doen we met het geld?

We hebben €20.000 nodig om een modern rangerstation te bouwen, zie onderstaande grafiek. Als het lukt om meer dan €20.000 te crowdfunden, zullen we dat investeren in extra training en uitrusting voor de rangers en effectieve informantennetwerken rondom het park. Als we 200% van het doelbedrag halen, bouwen we nog een rangerstation in Boumba Bek, een nationaal park ten noorden van Nki National Park, om ook daar bosolifanten te beschermen.

 

 

Wat doet WNF nog meer voor de bosolifant? 

Ons project in Nki National Park is onderdeel van een groter Wildlife Crime programma van het WNF. Op verschillende plekken is Centraal-Afrika werken teams de afgelopen jaren al keihard om de bosolifanten te beschermen tegen stropers, met anti-stroperijbrigades in het veld. Het aantal veroordeelde stropers stijgt gelukkig dankzij opgezette informantennetwerken, undercoveroperaties en het trainen van opsporingsambtenaren en rechters. Ook schakelt WNF de lokale bevolking in voor beheer van omringende bossen. Daarmee wordt de lokale bevolking economisch gesteund, als alternatief voor stroperij-activiteiten, én heeft WNF er bovendien ‘ogen en oren’ bij in de strijd tegen stroperij. 

De stroperijbendes zijn enorm goed georganiseerd en we moeten alle zeilen bij zetten om wildlife crime tegen te gaan. Met een nieuw en modern rangerstation op een strategische locatie in Nki National Park willen wij de bosolifanten permanent de bescherming bieden die ze nodig hebben! En darvoor hebben we jouw hulp nodig! Bouw je mee?

 

 

Gilles Etoga

Na zijn studie begon Gilles zijn carrière in 1996 met het beheer van een beschermd gebied in Zuidoost-Kameroen terwijl hij ook wetenschappelijke onderzoeken deed als bioloog. Later werkte hij aan oplossingen om stroperij tegen te gaan. In 2005 ging hij voor WNF werken aan het Northern Savannah Project, daarna als waarnemend programmamanager bij het Kudu Zombo programma en tot slot werd hij programmamanager in Jengi Tridom - waar Nki National Park onderdeel van is.

 

Jaap van der Waarde

Jaap en Afrika zijn nauw met elkaar verbonden. Jaap studeerde Biologie in Groningen. In 2004 vertrok hij naar Kameroen waar hij zich bezig hield met het instellen en versterken van beschermde gebieden, bescherming van olifanten en mensapen, dorpsbossen en andere vormen van lokaal beheer, en certificering van houtkap en palmolieproductie. Sinds 2010 woont Jaap weer in Nederland en zet hij zijn kennis en ervaring in bij WNF als natuurbeschermer met focus op Centraal-Afrika. 

Waarom is juist dit gebied zo belangrijk?
De meeste bosolifanten ter wereld leven in het grensgebied van Zuid-Kameroen, Noord-Congo en Gabon. Het Nki National Park in Kameroen is een van de belangrijkste parken voor deze bosolifanten. Het gebied is waarschijnlijk zo rijk aan bosolifanten omdat er veel 'bais' zijn. Bais zijn open plekken in het bos waar zout in de grond zit. Bosolifanten komen naar deze plekken om dit zout uit de grond te eten en houden daarmee ook deze plekken open. Andere bosdieren zoals buffels, antilopen maar ook gorilla’s profiteren hiervan. Nki grenst letterlijk aan Noord-Congo en vormt daarmee een essentiële schakel tussen de olifantpopulaties in beide landen.

 

Waarom halen bosolifanten zout uit de grond?
Bosolifanten zijn vegetarisch en krijgen met hun eten weinig zout binnen. Dat zoeken ze op plekken in het bos waarvan ze weten dat er van nature zout in de grond zit. Dit zijn dan ook plekken van levensbelang voor de bosolifanten en ze komen er telkens terug. Stropers weten dat ook en wachten ze daar op. Daarom moeten we permanente bewaking instellen.

 

Hoe groot is het gebied van Nki National Park ?
309.365 hectare. Dat is ongeveer zo groot als provincie Friesland. Het park ligt in het zuidoosten van Kameroen en doordat het zo afgelegen ligt, wordt het ook wel ‘de laatste wildernis’ genoemd. Maar ook hier zijn bosolifanten niet meer veilig.

 

Hoe erg is de afname bosolifanten?
WNF heeft de afgelopen 3 jaar grootschalig onderzoek gedaan naar het aantal bosolifanten in dit deel van het Congo Bekken. Eerdere tellingen hadden laten zien dat de meeste bosolifanten hier leven, terwijl in Democratische Republiek Congo (DRC) bijvoorbeeld bosolifanten op heel veel plaatsen al zijn verdwenen. Dit is dramatisch. Bosolifanten vrouwtjes krijgen maar één jong per 4 jaar. Het gaat lang duren voordat de populaties zich hebben hersteld. Maar voorlopig is er nog helemaal geen herstel, omdat er nog gestroopt wordt.

 

 

WNF voert al heel lang actie voor de bosolifant. Wat is er bereikt tot nu toe? Waarom is deze actie nu belangrijk? 
WNF heeft zich in eerste instantie sterk gemaakt voor het instellen van nationale parken, zodat het leefgebied van bosolifanten, maar ook andere dieren zoals chimpansees en gorilla’s, werd veiliggesteld. In de afgelopen 15 jaar heeft dit geleid tot een sterke toename in nationale parken. Ook Nki National Park is mede op voordacht van WNF in 2004 ingesteld. Daarna heeft WNF parkrangers opgeleid, van materiaal en in eerste instantie ook van salaris voorzien. Inmiddels is het aantal parkrangers zo sterk gestegen dat de parken redelijk beschermd kunnen worden, al zijn het er nog steeds te weinig. De salarissen worden inmiddels betaald door de nationale overheid en de budgetten voor de parken zijn aanzienlijk gestegen. Toch bleek na 2010 de stroperij zo sterk toe te nemen dat de overheid niet in staat was de parken goed te beschermen. WNF heeft vooral gewerkt aan het versterken van de internationale samenwerking in de regio om de internationale misdaadsyndicaten die achter deze handel zitten beter aan te kunnen pakken. Sinds vorig jaar heeft WNF een nieuwe anti-stroperijaanpak ontwikkeld, Zero Poaching Toolkit, gebaseerd op succesvolle ervaringen in Azië. Deze richt zich nog veel meer op effectieve patrouilles en het betrekken van lokale bevolking bij anti-stroperij. Dit heeft geleid tot weer meer arrestaties en veroordelingen in Centraal-Afrika. 

 

Wat zijn eventuele straffen voor stropers?
In Kameroen is de maximale straf op olifantstroperij 3 jaar cel.

 

Hoe zijn de contacten met de overheid? En hoe werkt dat op lange termijn?
Op lange termijn zijn de overheden in staat om de parken geheel zelfstandig te beheren. WNF werkt samen met het Ministerie van Bossen in Kameroen. Hierbij adviseert WNF de overheid over het anti-stroperijbeleid en kan WNF zelfstandig onderzoek doen en bijvoorbeeld informantennetwerken opereren. Deze zijn heel belangrijk en effectief in de strijd tegen stroperij. Op de lange termijn zou de overheid deze over kunnen nemen.

 

Hoe zijn de omstandigheden in het gebied?
Het park Nki heeft op papier voldoende ecoguards, maar in de praktijk blijkt dit te weinig. Hierover heeft WNF in oktober overleg gevoerd en er zijn maatregelen aangekondigd. Ook zijn er personele wijzigingen doorgevoerd wanneer er twijfel was bij de effectiviteit van parkwachters. WNF zal eigen personeel toevoegen aan de patrouillepost, zodat er altijd een werknemer van WNF aanwezig is. Dit om te voorkomen dat er door onachtzaamheid de post wordt verlaten en door stropers kan worden vernield. Stropers zullen Ekouah bai in Nki gaan mijden als ze merken dat er altijd rangers zijn. Uiteindelijk moeten de parken weer geheel vrij worden van stroperij.  

 

Komen de bosolifanten terug als we dit rangerstation bouwen?
Als de Ekouah bai veiliger is door de permanente aanwezigheid van parkrangers in het station, hebben bosolifanten dat snel door. Dat is gebleken in Lobeke National Park waar bijna dagelijks bosolifanten bij het rangerstation komen.  In buurland Centraal Afrikaanse Republiek moest het Dzanga Sanga park kort verlaten worden tijdens de burgeroorlog. In een week tijd zijn toen 26 bosolifanten afgeslacht en de overige bosolifanten verdwenen het bos in. Nadat de rangers hun post weer hadden ingenomen kwamen de bosolifanten binnen een paar weken alweer terug.

De grootste positieve ontwikkeling is het verbod op de handel in ivoor dat China heeft afgekondigd. Momenteel is China de grootste afzetmarkt voor ivoor. Als deze markt wegvalt, zal ook de vraag afnemen en denken wij dat de stroperij sterk afneemt. Maar misschien dat dit even duurt dus goede bescherming in het bos blijft essentieel.

 

Wat hebben parkrangers aan een permanent rangerstation?
Het rangerstation is ook belangrijk voor de rangers. Zij hebben dan een dak boven hun hoofd en toegang tot elektriciteit. Dat betekent dat ze beter kunnen uitrusten van hun zware patrouilles en de batterijen van hun apparatuur kunnen opladen. Ze kunnen dan permanent in het park blijven en meer effectieve patrouilledagen lopen.

 

Hoe is de lokale betrokkenheid met het onderwerp?
De lokale bevolking heeft eigenlijk niets aan de stroperij. Alleen de jager en een paar dragers verdienen wat geld. Het ivoor, en dus het grote geld, verdwijnt naar het buitenland. Ondertussen corrumpeert de stroperij de hele gemeenschap. Politie wordt omgekocht, mensen voelen zich bedreigd en onzeker. Mensen weten dat bosolifanten belangrijk zijn voor het bos en ze spelen vaak ook een belangrijke rol in de lokale cultuur. Aan de andere kant kunnen bosolifanten gevaarlijk zijn en ze kunnen akkers vernielen waardoor er schade ontstaat.

 

Is er een ontwerp van een rangerstation?
Die wordt op dit moment gemaakt.

 

Waar streven we naar op lange termijn, als er €20.000 is opgehaald?
Meer rangers voor het park, waarschijnlijk nog 1 tot 2 rangerstations (een op de grens met Congo, een op de grens met Boumba Bek Nationaal Park. Goede training en uitrusting van de rangers. Effectieve informatennetwerken  rond beide parken.

 

Kan ik meer over bosolifanten en stroperij leren?
Jazeker! Bekijk onze webinar of lees de bijbehorende Q&A

 

Welkom bij het team!

Je krijgt een door Gilles en Jaap getekend certificaat en updates over hoe het project loopt.

150 donors

Je eigen olifantje in huis

Je krijgt een olifantenknuffel én voorgaande beloning.

80 donors

Stel een vraag aan Gilles en word eigenaar van kunst uit Kameroen

Je mag een persoonlijke vraag stellen aan Gilles en hij geeft hierop antwoord. Daarnaast ontvang je een kunstwerk uit Kameroen én de voorgaande beloningen. Voorraad is beperkt!

17 donors

Wees welkom bij een duurzaam diner en neem plaats op de thank you wall

Je krijgt een door Gilles en Jaap getekend certificaat en updates over hoe het project loopt. Je bent welkom bij het WNF voor een duurzaam diner voor twee met kennismaking en presentaties van onze olifanten-experts. We voegen je naam toe aan een speciale thank you wall in het rangerstation.

10 donors

Je krijgt een door Gilles en Jaap getekend certificaat en updates over hoe het project loopt. Je ben

Je krijgt een door Gilles en Jaap getekend certificaat en updates over hoe het project loopt. Je bent welkom bij het WNF voor een duurzaam diner voor twee met kennismaking en presentaties van onze olifanten-experts. We voegen we je naam toe aan een speciale thank you wall in het rangerstation. Daarnaast ontvang je een door olifant-expert Jaap van der Waarde gesigneerd ”olifant” boek.

2 donors

Neem plaats op onze thank you wall en wij komen langs bij jou

Olifant-expert Jaap van der Waarde komt bij jou (bedrijf, familie, club) een presentatie geven. Direct uit het veld: het project, de olifanten, het Rangerstation. We voegen je naam toe aan een speciale thank you wall in het rangerstation. Daarnaast ontvang je een door olifant-expert Jaap van der Waarde gesigneerd ”olifant” boek. Je krijgt een door Gilles en Jaap getekend certificaat en updates over hoe het project loopt.

2 donors

Afrikaanse beleving op jouw locatie

We verzorgen een duurzaam diner voor maximaal 10 personen bij jou op locatie. Olifant-expert Jaap van der Waarde geeft bij het diner een presentatie. Direct uit het veld: het project, de olifanten, het Rangerstation. We voegen je naam toe aan een speciale thank you wall in het rangerstation. Daarnaast ontvang je een door olifant-expert Jaap van der Waarde gesigneerd ”olifant” boek. Je krijgt een door Gilles en Jaap getekend certificaat en updates over hoe het project loopt.