Dam Removal Europe

Dit is de actie van Walraven Sax
van totaal € 20.000 (4%)

Help ons met het afbreken van de dammen!

Wist je dat:

  • Het aantal vissen in 40 jaar tijd met 81% gedaald is,
  • 60% van de rivieren in Europa ongezond is,
  • Er voor elke kilometer rivier in Europa een dam is en dat dit geresulteert heeft in ruim 30.000 overbodige dammen.

Al met al is dit een erg trieste situatie.
Door deze overtollige dammen wordt de stroming van rivieren in heel Europa verstoord. Hierdoor kunnen veel organismes, zoals de rivierzalm moeilijk overleven. Daarnaast heeft dit veel effect op onder andere de landbouw. Door deze verstoringen is er veel land dat onvoldoende watertoevoer heeft om gezonde gewassen op te verbouwen.
Dankzij het weghalen van dammen krijgen flora en fauna de kans zich te herstellen. De rivierzalm kan dan weer in heel Europa gezien worden. Tegelijkertijd wordt de lokale economie ook gestimuleerd door het ontstaan van recreatiemogelijkheden. Ook komt er meer grond beschikbaar voor duurzame  landbouw, zoals de druiventeelt. Zo gaan natuurbeheer en economische vooruitgang hand in hand.

Door geld in te zamelen voor het verwijderen van de dammen dragen wij ons steentje bij.

Geen water bij de wijn voor de natuur!

Walraven Sax doneert. Jij toch ook?